JAK ZAZIMOVAT BAZÉN

 

Zazimování bazénu je možná tou nejdůležitější operací co se údržby bazénu týká. Zazimování bazénu je povinné a musí být správně provedeno. A proč je vlastně zazimování povinné? Odpověď je jednoduchá… Určitě nikdo z vás nechce, aby vám kvůli nesprávně provedenému zazimování přes zimu popraskaly vodní hadice, technologie nebo samotná konstrukce bazénu. Způsob, jak zazimovat bazén se může lišit v závislosti na původu a typu vašeho bazénu. Vždy se tedy ujistěte u svého dodavatele, jak zazimovat bazén, který vlastníte. Doporučujeme si vždy zazimování (a odzimování) objednat u technika, který úkon provede. Neodborným zásahem do technologie bazénu můžete ztratit veškeré záruky. Jak zazimovat bazén správně se dozvíte v článku níže.

 

Zazimování bazénu

Zazimování bazénu chrání jeho strukturu a zachovává kvalitu vody pro následující sezónu. Pokud byste bazén nezazimovali, mráz může poškodit vodní okruhy (vodní hadice) a tlakem ledu by mohla popraskat bazénová konstrukce (nebo poškodit bazénová fólie). Aby bylo zazimování úspěšné, a proběhlo bez jakýchkoliv problémů, je důležité, aby voda v bazénu klesla pod 15 °C. Správné zazimování bazénu vám výrazně ulehčí opětovné nastartování (odzimování) vašeho bazénu na jaře a usnadní jeho čištění. Pro odborné provedení této činnosti doporučujeme objednání technika, který ví, jak zazimovat bazén správně.

 

Jak zazimovat bazén – aktivně nebo pasivně

Druhy, jak zazimovat bazén, jsou zpravidla dva (pokud nepočítáme úplné vypouštění bazénové vody z bazénu). Jedná se o aktivní nebo pasivní zazimování bazénu. Volba bude záviset především na oblasti, ve které žijete a klimatických podmínkách. Nejdůležitějším faktorem je venkovní teplota, proto bychom se jí měli řídit. Pokud se váš bazén nachází v oblasti, kde zima není příliš chladná, se můžete rozhodnout pro aktivní zazimování bazénu. Aktivní zazimování bazénu spočívá v pravidelném filtrování bazénové vody v daných cyklech (opět v závislosti na teplotě). Při pravidelném filtrování se voda v bazénu neustále filtruje, a tak se zabraňuje případnému mrazu.

 

V opačném případě, pokud se váš bazén nachází v oblasti, kde teploty klesají příliš nízko a zima je chladná, je potřeba volit zazimování pasivní a bazén “vypnout”. Bazén musíte vypnout, odpojit oběhová čerpadla, vypustit přebytečnou vodu z vodních hadic a odpojit další zařízení jako např. tepelné čerpadlo. V oblasti České republiky doporučujeme provádět pasivní zazimování bazénu a na zimu jej zcela vypnout. Jak zazimovat bazén pasivně si popíšeme v následující části.

Jak zazimovat bazén
Jak zazimovat bazén krok za krokem

Čištění bazénu

  • vyjměte z bazénu veškeré předměty, které v něm jsou
  • pokud máte místo schodiště bazénový žebřík, vytáhněte jej také
  • za pomoci bazénových sítěk vyndejte z vody veškeré nečistoty
  • očistěte bazénovou linku, designové kryty a další znečištěné místa
  • bazénovým vysavačem vysajte dno a stěny bazénu (pokud jej máte)

 

Filtrujte

  • za pomoci bazénové filtrace přefiltrujte vodu v bazénu
  • vytáhněte a vyčistěte bazénový filtr (v případě pískové filtrace propláchněte písek ve filtraci)

 

Zkontrolujte hodnoty bazénové vody

  • abyste si ulehčili opětovné nastartování vašeho bazénu na jaře, je důležité zkontrolovat a upravit hodnoty chemického složení vody
  • před dokončením zazimování bazénu zkontrolujte testerem hodnoty vody a v případě odchylek hodnoty upravte na hodnoty správné
  • správná hodnota pH by se měla pohybovat v rozpětí 7,0-7,4 a hodnota chlóru v rozmezí 0,3-0,6 mg/l
  • v případě potřeby použijte přípravky z našeho e-shopu v sekci bazénová chemie

 

Upravte hladinu vody na správnou výšku – Magiline bazény

  • pokud máte bazén od společnosti Magiline, není zapotřebí vodu vypouštět
  • na skimmer filtrace namontujte zazimovací sadu
  • trysku pro napojení manuálního vysavače vyjměte a místo ní našroubujte zátku s křídlovou maticí 10°
  • pokud máte v bazénu masážní nebo jiné trysky, našroubujte místo nich zátku s křídlovou maticí 12°
  • vodu v bazénu nikdy nevypouštějte, aby zůstala bazénová fólie na svém místě

 

Upravte hladinu vody na správnou výšku – ostatní bazény

  • snižte hladinu vody zhruba 5-10 centimetrů pod skimmer filtrace
  • pokud máte v bazénu jakékoliv další trysky (masážní, pro napojení vysavače nebo jiné) a nechcete vypouštět vodu až pod ně, našroubujte místo nich zátku s křídlovou maticí 12°

 

Odpojte vodní hadice

  • po odpojení hadic z nich vypusťte přebytečnou vodu (pro zajištění důkladného odstranění vody lze použít vysavač)

Odpojte oběhová čerpadla

  • z důvodu napájení bazénových čerpadel elektrickou energií je důležité, aby jejich odpojení prováděla odpovědná osoba
  • po vyjmutí bazénových čerpadel (filtrace i protiproudu) je třeba z nich vylít vodu
  • následně je umístěte na místo, kde budou chráněna před mrazem

 

Odpojte tepelné čerpadlo (ohřev vody)

  • odpojte jej ze sítě a zastavte ventily, aby se do něj opět nedostala voda
  • odstraňte přebytečnou vodu z hadic i ze samotného čerpadla
  • následně můžete čerpadlo uschovat nebo jej nechat na svém místě
  • v žádném případě nenasazujte zpátky hadice – pokud by v čerpadle zůstala nějaká voda, mohlo by šroubení mrazem prasknout

 

Zajistěte technologii

  • všechny odpojené části pečlivě uschovejte na místě, kde nebudou vystavené mrazu (zejména oběhová čerpadla)
  • vypněte veškeré technologie – automatické dávkovače, regulátory a jiné…
  • vyjměte z technologie sondy, které monitorují hodnoty vody, a umístěte je do nádob s vodou
  • sondy musíte pravidelně kontrolovat, zda jsou stále ponořeny – nesmí vyschnout

 

Aplikujte zazimovací roztok

  • zazimovací roztok je u zazimování bazénu velmi důležitý – zabraňuje růstu řas, pomáhá k vysrážení vápníku během zimního období a výrazně usnadňuje jarní uvedení do provozu
  • zazimovací roztok se aplikuje v závislosti na tvrdosti vody – v případě, že je voda ve vašem bazénu měkká, aplikujte 200 ml přípravku na 10 m3
  • v případě velmi tvrdé vody aplikujte až 400 ml přípravku na 10 m3 vody

 

Zakryjte bazén

  • zakrytí bazénu vám usnadní jeho čištění a opětovné zprovoznění na jaře – zachycuje totiž veškeré nečistoty, které by jinak do vody padaly
  • na výběr máte z více variant, jako např.: zimní plachta, zakrytí bazénu roletou nebo zastřešení bazénu
  • v případě, že žádné z výše uvedeného nemáte, můžete nechat bazén odkrytý, nicméně jeho opětovné zprovoznění bude o to náročnější
Domluvte si s námi zazimování bazénu Magiline.